Standardní vlastnosti

Přístup Remote Desktop

TSplus umožňuje jakémukoli vašemu Windows od Windows 7 až 10 Pro a Server 2008 až 2019 fungovat jako Citrix nebo terminálový server.

TSplus podporuje souběžné připojení Remote Desktop (RDS), tiskárnu mapping, disk mapping, port com mapping, obousměrný zvuk, remoteFX, duální obrazovku. K připojení k systému TSplus lze použít libovolného klienta kompatibilního s RDP.

Publikování aplikací

Publikujte aplikace pro výběr uživatelů a/nebo skupin a oni budou mít přístup pouze ke svým aplikacím prostřednictvím vzdáleného hlavního panelu TSplus a plovoucího panelu TSplus (bez nabídky „Start“ Windows, bez pracovní plochy Windows).

Bezproblémová a vzdálená aplikace

TSplus umožňuje publikování jedné aplikace pro daného uživatele. Aplikace se zobrazí na místní uživatelské ploše, nikoli na standardní relaci vzdálené plochy.

Bude to vypadat, jako by aplikace běžela na jeho počítači (jako aplikace Citrix nebo MS RDS).

Univerzální tiskárna

TSplus Universal Printer vám umožňuje tisknout z jakéhokoli místa, aniž byste museli instalovat konkrétní ovladač tiskárny.

Snadno použitelný nástroj pro správu

TSplus Administrator Tool je jedinečná aplikace, která centralizuje všechny konfigurační nástroje serveru, včetně funkcí Windows, do jednoho snadno použitelného rozhraní.

Podpora Active Directory

Umožňuje správcům snadno řídit přístup k aplikacím Windows na základě skupin uživatelů Active Directory.

Funguje také s místními skupinami a uživateli (Workgroup).

Přenosný klientský generátor

TSplus vám umožňuje generovat přenosného klienta vzdáleného připojení, který integruje všechna požadovaná nastavení.

Konečný uživatel si již nemusí pamatovat své přizpůsobené parametry; jednoduchým kliknutím na vygenerovaný klientský program je připojen ke svému vzdálenému serveru.

Otevřít na klientovi

Při vzdálené práci na vašem serveru umožňuje TSplus automatické otevírání dokumentů aplikace Word, sešitů aplikace Excel a dalších souborů na straně uživatele. Není nutné instalovat Office na hostitelský server.

Webové funkce

Webový přístup

Vestavěný webový server HTTP TSplus vám umožňuje připojení z jakéhokoli webového prohlížeče: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera…

Poskytované html stránky zahrnují klienty webového přístupu Windows, Linux a MAC a také klienta HTML5 pro jakýkoli webový prohlížeč.

Připojte se z počítačů, tabletů a mobilů

Vestavěný klient HTML5 TSplus poskytuje prohlížeči přístup k aplikacím Windows a desktopům uživatelů ze všech typů zařízení koncových uživatelů, aniž by bylo nutné do zařízení cokoli instalovat (není vyžadován žádný plugin ani aplikace).

Připojení TSplus HTML5 vypadají, fungují a fungují jako nativní připojení RDP; s rychlým přenosem souborů a dokonce s podporou zvuku a schránky.

SecureWeb tunel

Vestavěný webový server HTTPS a SSH server TSplus vám umožňuje plně zabezpečené připojení z jakéhokoli webového prohlížeče pomocí SSH Tunneling a port forwarding přes HTTP a HTTPS.

Bez komplexní VPN je veškerá síťová komunikace šifrována mezi koncovými body. Tunel je zřízen přes port 80 nebo 443 a port 3389 již není vyžadován ani požadován.

Portál webových aplikací

Zveřejňujte aplikace prostřednictvím webu a vaši uživatelé budou mít přístup ke svým aplikacím přímo z internetu, jednoduše kliknutím na ikonu aplikace na webovém portálu TSplus.

Webová pověření

Pomocí TSplus Web Credentials se vaši uživatelé mohou připojit jednoduchým PIN kódem nebo adresou e-mail, aniž by museli zadávat (nebo znát) odpovídající pověření Windows.

Může to být velmi užitečné, pokud publikujete obchodní aplikaci s vlastním schématem ověřování, nebo pokud chcete usnadnit vzdálený přístup z tabletu uvnitř vaší podnikové sítě.

Přizpůsobitelný webový portál

S TSplus Webmaster Toolkit je opravdu snadné přizpůsobit stránky Web Access barvami, jménem a obrázky vaší společnosti. Jedním kliknutím a bez jakýchkoli dovedností webového designu vypadá váš vstupní bod uživatelů korporátně!

Vlastnosti farmy

Portál brány

TSplus Gateway Portal umožňuje přístup k více serverům s webovou kontrolou uživatelských pověření a jednotným přihlášením (SSO). Je také možné přiřadit konkrétní servery konkrétním uživatelům nebo skupinám, aby bylo možné řídit přístup serverů.

Load Balancing

Funkce TSplus load balancing může rozdělit zátěž mezi více serverů vašeho clusteru. Rovněž umožňuje v případě produkčního incidentu přejít zpět na záložní servery. Profitujte z neomezeného počtu serverů v rámci jedné farmy.

A mnohem víc…
 • Nejlevnější produkt Citrix/TS dostupný na systémech XP, VISTA, W7, W8, W10 Pro a 2003 až 2019 (32 a 64 bitů)
 • Žádný požadavek na Terminal Service CALs. Není potřeba správce licencí Terminal Service (Remote Desktop Service)

Stáhněte si bezplatnou zkušební verzi ještě dnes

TSplus je nejlepší alternativou Citrix/RDS pro Remote Desktop a webový přístup.

Stáhněte si zkušební verzi plně funkční edice TSplus Enterprise (15 dní, 5 uživatelů) a vyzkoušejte si ji nyní zdarma.

Univerzální tiskárna TSplus vám nabízí skvělou možnost: svobodu tisku dokumentů z jakéhokoli místa a z jakéhokoli počítače.

Jak to funguje?

Když vyberete TSplus Universal Printer, dokument k tisku bude automaticky převeden do souboru PDF a tento soubor PDF bude automaticky odeslán na pracovní stanici uživatele. Protože je TSplus založen na rychlých připojeních Virtual Channel, Universal Printer odvádí vynikající práci, aniž by musel mapovat jakékoli místní diskové jednotky nebo jakékoli místní tiskárny.

Lze vybrat nejméně 4 pokročilé možnosti tisku:

 • Místní náhled PDF: dokument bude odeslán a místní PDF Reader se automaticky otevře s vygenerovaným souborem PDF. Uživatel si jej může zdarma vytisknout nebo uložit kopii na místní diskovou jednotku. K náhledu dokumentu bude použita místní čtečka PDF a lze vybrat kterýkoli z nich. Na uživatelském počítači je třeba nainstalovat alespoň jednu čtečku PDF (Acrobat Reader, FoxIT, Acrobat Writer ...).
 • Tisk na výchozí místní tiskárně uživatele: Dokument bude automaticky odeslán na výchozí místní tiskárnu uživatele. Místní tiskový ovladač je součástí klienta připojení TSplus. Na místním počítači by tedy nemělo být nastaveno nic zvláštního pro tisk na výchozí tiskárně.
 • Výběr lokální tiskárny: Uživatel si jako vhodný vybere jednu ze svých možných lokálních tiskáren. Například si může pro své probíhající výtisky vybrat svou místní stolní tiskárnu, ale pro tisk svých měsíčních zpráv bude preferovat výběr sdílené rychlé barevné tiskárny v prvním patře. Místní tiskový ovladač je součástí klienta připojení TSplus.
 • Režim streamování na výchozí tiskárně: u velkých dokumentů je soubor PDF rozdělen na 2 stránky na 2 stránky procesu přenosu / tisku. Výsledkem je, že se 500stránkový dokument rychle začne tisknout a uživatel nebude muset čekat na celkový příjem 500 stran, aby viděl první vytištěné stránky. Také bude chráněna šířka pásma sítě, protože každé dvě stránky systém odpočívá jednu sekundu.

TSplus Mobile Web Edition automaticky aktivuje webové aplikace Windows

TSplus Mobile Web je technologie, kterou „musíte mít“. Na základě HTML5 vám umožňuje spouštět vzdálené relace nebo se připojovat v aplikaci RemoteApp s jakýmkoli prohlížečem (IE, Netscape, Chrome, Firefox, Safari ...). Užijte si nejjednodušší vzdálený přístup odkudkoli, kde máte připojení k internetu a standardní prohlížeč. TSplus Mobile Web je snadno použitelný a je skvělou volbou k nákupu hned teď.

Navíc, pouze jeden jediný port je vyžadován k otevření webové relace a TSplus automaticky rozpozná adresu serveru a číslo portu z prohlížeče uživatele (HTTP nebo HTTPS). Součástí je mnoho funkcí, jako je webový tisk, vnitřní/vnější prohlížeč, bezproblémová aplikace z webu. TSplus Mobile Web je vynikající jakoukoli jinou technologií umožňující webovou existující starší aplikaci Windows.

 

Vlastnosti a výhody

Pomocí TSplus Mobile Web mohou správci publikovat standardní aplikace založené na Windows prostřednictvím webové stránky. To je užitečné zejména u často aktualizovaných, těžko distribuovatelných aplikací; aplikace, které zřídka používá velké množství uživatelů; nebo pro případy, kdy je nutné manipulovat s velkým množstvím dat přes připojení s malou šířkou pásma. TSplus Mobile Web Edition poskytuje následující výhody:

 • Uživatelé nemusí klienta stahovat a instalovat ručně.
 • Správci mohou uživatelům odesílat adresu URL, nikoli celou aplikaci.
 • Správci mohou rychle změnit webovou stránku a přesměrovat uživatele na novou nebo aktualizovanou aplikaci na stejném nebo jiném serveru.
 • Uživatelé nebo správci se mohou toulat po jiné ploše a rychle přistupovat k aplikaci nebo ploše pouhou znalostí adresy URL.
 • Pokud je některá aplikace někdy aktualizována, uživatelé automaticky vyzvednou novou verzi, když přejdou na webovou stránku.
 • Podpora HTTP i HTTPS
 • Podpora funkce univerzálního tisku

 

TSplus Mobile Web Edition poskytuje významné výhody následujícím skupinám:

 • Uživatelé, kteří potřebují přístup k aplikacím hostovaným na serveru TSplus z „nespravovaných“ zařízení.
 • Správci hledající jednoduché způsoby distribuce aplikací Windows založených na Windows.
 • Správci systémů, kteří spravují servery Windows pomocí funkce Web Access.

 

TSplus Mobile Web je nejlepší řešení pro použití tam, kde musí být zaměstnancům nepřetržitě poskytován přístup k vašim aplikacím na různých místech bez ohledu na to, zda je k dispozici vyhrazený počítač / notebook (Internetová kavárna nebo podobné situace).