Funkcje standardowe

Dostęp do Remote Desktop

TSplus umożliwia dowolnemu Windows od Windows 7 do 10 Pro i Server 2008 do 2019 działanie jako Citrix lub serwer terminalowy.

TSplus obsługuje jednoczesne połączenia Remote Desktop (RDS), drukarka mapping, dysk mapping, port com mapping, dźwięk dwukierunkowy, remoteFX, podwójny ekran. Do połączenia z systemem TSplus można użyć dowolnego klienta zgodnego z RDP.

Publikowanie aplikacji

Publikuj aplikacje dla wybranych użytkowników i/lub grup, a oni będą mieli dostęp tylko do swoich aplikacji za pośrednictwem TSplus Remote Taskbar i TSplus Floating Panel (bez menu „Start” Windows, bez pulpitu Windows).

Bezproblemowa i zdalna aplikacja

TSplus umożliwia publikację pojedynczej aplikacji dla danego użytkownika. Aplikacja będzie wyświetlana na lokalnym pulpicie użytkownika, a nie w standardowej sesji zdalnego pulpitu.

Będzie to wyglądało tak, jakby aplikacja była uruchomiona na jego komputerze (jak aplikacje Citrix lub MS RDS).

Drukarka uniwersalna

TSplus Universal Printer umożliwia drukowanie z dowolnego miejsca, bez konieczności instalowania konkretnego sterownika drukarki.

Łatwe w użyciu narzędzie administracyjne

TSplus Administrator Tool to wyjątkowa aplikacja, która centralizuje wszystkie narzędzia konfiguracyjne serwera, w tym funkcje Windows, w jednym, łatwym w użyciu interfejsie.

Obsługa Active Directory

Umożliwia administratorom łatwą kontrolę dostępu do aplikacji Windows w oparciu o grupy użytkowników Active Directory.

Współpracuje również z grupami lokalnymi i użytkownikami (grupa robocza).

Przenośny generator klienta

TSplus umożliwia generowanie przenośnego klienta połączenia zdalnego, który integruje wszystkie wymagane ustawienia.

Użytkownik końcowy nie musi już pamiętać swoich dostosowanych parametrów; proste kliknięcie na wygenerowany program klienta i jest on połączony ze swoim zdalnym serwerem.

Otwórz na kliencie

Podczas pracy zdalnej na serwerze TSplus umożliwia automatyczne otwieranie dokumentów Word, skoroszytów Excel i innych plików po stronie użytkownika. Nie ma potrzeby instalowania pakietu Office na serwerze hosta.

Funkcje internetowe

Dostęp do sieci

Wbudowany serwer WWW HTTP TSplus umożliwia łączenie się z dowolnej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera…

Dostarczone strony html obejmują klientów dostępu do sieci Windows, Linux i MAC, a także klienta HTML5 dla dowolnej przeglądarki internetowej.

Połącz się z komputerów, tabletów i telefonów komórkowych

Wbudowany klient HTML5 TSplus zapewnia dostęp przez przeglądarkę do aplikacji Windows i pulpitów użytkowników ze wszystkich typów urządzeń użytkowników końcowych, bez konieczności instalowania czegokolwiek na urządzeniu (nie jest wymagana wtyczka ani aplikacja).

Połączenia TSplus HTML5 wyglądają, działają i działają jak natywne połączenie RDP; z szybkim transferem plików, a nawet z obsługą dźwięku i schowka.

Bezpieczny tunel internetowy

Wbudowany serwer WWW HTTPS i serwer SSH TSplus umożliwia w pełni bezpieczne połączenie z dowolnej przeglądarki internetowej z tunelowaniem SSH i port forwarding przez HTTP i HTTPS.

Bez złożonej sieci VPN cała komunikacja sieciowa jest szyfrowana od końca do końca. Tunel jest ustanawiany przez port 80 lub 443, a port 3389 nie jest już wymagany ani żądany.

Portal aplikacji internetowych

Publikuj aplikacje w Internecie, a Twoi użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do swoich aplikacji bezpośrednio z Internetu, po prostu klikając ikonę aplikacji w portalu internetowym TSplus.

Poświadczenia internetowe

Korzystając z TSplus Web Credentials, użytkownicy mogą łączyć się za pomocą prostego kodu PIN lub adresu e-mail, bez konieczności wprowadzania (lub znajomości) pasujących danych uwierzytelniających Windows.

Może to być bardzo przydatne, jeśli publikujesz aplikację biznesową z własnym schematem uwierzytelniania lub jeśli chcesz ułatwić zdalny dostęp z tabletu w sieci firmowej.

Konfigurowalny portal internetowy

Dzięki TSplus Webmaster Toolkit bardzo łatwo jest dostosować strony Web Access za pomocą kolorów, nazw i obrazów Twojej firmy. Za jednym kliknięciem i bez żadnych umiejętności projektowania stron internetowych Twój punkt wejścia dla użytkowników wygląda jak korporacyjny!

Cechy farmy

Portal bramy

TSplus Gateway Portal umożliwia dostęp do wielu serwerów z kontrolą internetową poświadczeń użytkownika i jednokrotnym logowaniem (SSO). Możliwe jest również przypisanie określonych serwerów do określonych użytkowników lub grup w celu kontroli dostępu do serwerów.

Load Balancing

Funkcja TSplus load balancing może rozdzielić obciążenie między wiele serwerów klastra. Umożliwia również powrót do serwerów awaryjnych w przypadku incydentu produkcyjnego. Korzystaj z nieograniczonej liczby serwerów w jednej farmie.

I wiele więcej…
 • Najtańszy produkt Citrix/TS dostępny w systemach XP, VISTA, W7, W8, W10 Pro i 2003 do 2019 (32 i 64 bity)
 • Brak wymagań dla Terminal Service CALs. Nie ma potrzeby korzystania z menedżera licencji usług terminalowych (usługa Remote Desktop)

Pobierz bezpłatną wersję próbną już dziś

TSplus jest najlepszą alternatywą Citrix/RDS dla Remote Desktop i dostępu do Internetu.

Pobierz wersję próbną TSplus w pełni funkcjonalną edycję Enterprise (15 dni, 5 użytkowników) i przetestuj ją teraz za darmo.

Opcja uniwersalnej drukarki TSplus oferuje świetną opcję: swobodę drukowania dokumentów z dowolnego miejsca i z dowolnego komputera.

Jak to działa?

Po wybraniu TSplus Universal Printer dokument do wydrukowania zostanie automatycznie przekonwertowany na plik PDF, a ten plik PDF zostanie automatycznie przesłany do stacji roboczej użytkownika. Ponieważ TSplus opiera się na szybkich połączeniach kanałów wirtualnych, Universal Printer wykonuje doskonałą pracę bez konieczności mapowania lokalnych dysków twardych lub lokalnych drukarek.

Do wyboru są nie mniej niż 4 zaawansowane opcje drukowania:

 • Podgląd lokalnego pliku PDF: dokument zostanie przesłany, a lokalny czytnik PDF zostanie automatycznie otwarty z wygenerowanym plikiem PDF. Użytkownik będzie mógł go wydrukować lub zapisać kopię na swoim dysku lokalnym. Lokalny czytnik PDF będzie używany do podglądu dokumentu i można wybrać dowolny z nich. Na komputerze użytkownika musi być zainstalowany co najmniej jeden czytnik PDF (Acrobat Reader, FoxIT, Acrobat Writer…).
 • Drukowanie na lokalnej drukarce domyślnej użytkownika: Dokument zostanie automatycznie przesłany do domyślnej drukarki lokalnej użytkownika. Lokalny sterownik drukowania jest zawarty w kliencie połączenia TSplus. Tak więc na lokalnym komputerze nie należy ustawiać nic specjalnego, aby drukować na domyślnej drukarce.
 • Wybór drukarki lokalnej: Użytkownik wybierze jedną ze swoich możliwych drukarek lokalnych jako odpowiednią. Może na przykład wybrać lokalną drukarkę typu deskjet do bieżących wydruków, ale woli wybrać szybką kolorową drukarkę współdzieloną na pierwszym piętrze, aby drukować swoje miesięczne raporty. Lokalny sterownik drukowania jest zawarty w kliencie połączenia TSplus.
 • Tryb przesyłania strumieniowego na domyślnej drukarce: w przypadku dużych dokumentów plik PDF jest dzielony na 2 strony na 2 strony procesu przesyłania / drukowania. W rezultacie, 500-stronicowy dokument szybko zacznie się drukować, a użytkownik nie będzie musiał czekać na odebranie łącznie 500 stron, aby zobaczyć pierwsze wydrukowane strony. Ponadto przepustowość sieci będzie chroniona, ponieważ co dwie strony system odpoczywa jedną sekundę.

TSplus Mobile Web Edition automatycznie włączy aplikacje internetowe Windows

TSplus Mobile Web to technologia, którą „musisz mieć”. Oparty na HTML5, umożliwia uruchamianie sesji zdalnych lub łączenie się w RemoteApp z dowolną przeglądarką (IE, Netscape, Chrome, Firefox, Safari…). Ciesz się najłatwiejszym dostępem zdalnym z dowolnego miejsca, gdzie masz połączenie z Internetem i standardową przeglądarkę. Prosty w użyciu TSplus Mobile Web to świetna opcja do kupienia już teraz.

Ponadto, tylko jeden port jest proszony o otwarcie sesji internetowej, a TSplus automatycznie rozpozna adres serwera i numer portu z przeglądarki użytkownika (HTTP lub HTTPS). Uwzględniono wiele funkcji, takich jak drukowanie internetowe, przeglądarka wewnętrzna/zewnętrzna, bezproblemowa aplikacja z sieci. TSplus Mobile Web to wyjątkowa technologia, która umożliwia obsługę sieciowej istniejącej starszej aplikacji Windows.

 

Cechy i zalety

Korzystając z TSplus Mobile Web, administratorzy mogą publikować standardowe aplikacje oparte na Windows za pośrednictwem strony internetowej. Jest to szczególnie przydatne w przypadku często aktualizowanych, trudnych do rozpowszechniania aplikacji; aplikacje rzadko używane przez dużą liczbę użytkowników; lub w przypadkach, w których duże ilości danych muszą być manipulowane przez połączenia o niskiej przepustowości. TSplus Mobile Web Edition zapewnia następujące korzyści:

 • Użytkownicy nie muszą ręcznie pobierać i instalować klienta.
 • Administratorzy mogą wysyłać adresy URL do użytkowników, a nie do całej aplikacji.
 • Administratorzy mogą szybko zmienić stronę sieci Web, aby wskazywać użytkownikom nową lub zaktualizowaną aplikację na tym samym lub innym serwerze.
 • Użytkownicy lub administratorzy mogą przenosić się na inny pulpit i szybko uzyskiwać dostęp do aplikacji lub pulpitu, po prostu znając adres URL.
 • Jeśli jakakolwiek aplikacja zostanie kiedykolwiek zaktualizowana, użytkownicy automatycznie pobiorą nową wersję po przejściu na stronę internetową.
 • Obsługuje zarówno HTTP, jak i HTTPS
 • Obsługa uniwersalnej funkcji drukowania

 

TSplus Mobile Web Edition zapewnia znaczące korzyści następującym grupom:

 • Użytkownicy, którzy potrzebują dostępu do aplikacji hostowanych na serwerze TSplus z „niezarządzanych” urządzeń.
 • Administratorzy poszukujący prostych sposobów dystrybucji aplikacji Windows opartych na Windows.
 • Administratorzy systemów, którzy zarządzają serwerami Windows za pomocą funkcji Web Access.

 

TSplus Mobile Web to najlepsze rozwiązanie do zastosowania tam, gdzie pracownicy muszą mieć ciągły dostęp w różnych lokalizacjach do Twoich aplikacji, niezależnie od tego, czy dedykowany komputer PC/laptop jest obecny, czy nie (kawiarenka internetowa lub podobne sytuacje).